กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 16 พ.ค 2561    6,070 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทเวศร์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 รับสมัครถึงเวลา 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2280-2968

ประกาศรับสมัคร