กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

 4 พ.ย 2561    1,490 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร