กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 71 อัตรา

 29 พ.ย 2561    28,870 ครั้ง

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 46 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. นายช่างชลประทาน  จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สำรวจ

3. นิติกร  จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. วิศวกรเครื่องกล  จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)

สถานที่ปฏิบัติงานในประกาศมีระบุ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร