กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

 31 ก.ค 2562    955 ครั้ง

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เภสัชกร 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 20,540 - 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562
รับสมัครที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3048 และ 0 2590 3048

ประกาศรับสมัคร