กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

 5 ก.พ 2562    3,035 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิในระบบรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร