กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 11 ม.ค 2562    2,749 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับงานที่รับผิดชอบ
5.มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการจัดทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร :     สมัครด้วยตนเอง หรือ ลงเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 10 กองกฏหมาย เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 7 เขตพญาไท เขตพญาไท กทม.10400 โทร. 02 -2982358-61 ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร