กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 31 ต.ค 2561    2,439 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับงานที่รับผิดชอบ
5.มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการจัดทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมัครด้วยตนเอง ที่กองกฏหมาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 10 โทร. 0-2298-2358-61

ประกาศรับสมัคร