กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 15 เม.ย 2562    3,667 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังนี้
- ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา
- ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
- ทางอุตสาหกรรม ทางโยธา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร