กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 26 พ.ย 2561    3,387 ครั้ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1.ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2.ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3.ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4.ช่วยปฏิบัติงานคนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ป.6)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร