กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา

 26 พ.ย 2561    47,637 ครั้ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)
1. พนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
2. นักสังคมสงเคราะห์ (กระบี่) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. พนักงานบริการ (กำแพงเพชร) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
4. นักพัฒนาสังคม (ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. พนักงานบริการ (ชัยภูมิ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
6. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (เชียงราย) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
7. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ตาก) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
8. นักพัฒนาสังคม (นครปฐม) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (นครปฐม) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
10. นักสังคมสงเคราะห์ (นนทบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
11. เจ้าพนักงานธุรการ (นนทบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บุรีรัมย์) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
13. นักพัฒนาสังคม (บึงกาฬ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
14. นักจิตวิทยา (ปัตตานี)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
15. พนักงานบริการ (ปราจีนบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
16. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พิษณุโลก) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
17. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (เพชรบูรณ์) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
18. พนักงานบริการ (เพชรบูรณ์) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
19. นักสังคมสงเคราะห์ (ภูเก็ต) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
20. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ภูเก็ต) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
21. พนักงานบริการ (แม่ฮ่องสอน) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
22. นักพัฒนาสังคม (ลพบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
23. นักสังคมสงเคราะห์ (ศรีสะเกษ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
24. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ศรีสะเกษ)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
25. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สกลนคร)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
26. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สระบุรี)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
27. นักสังคมสงเคราะห์ (สมุทรสงคราม) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
28. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (สิงห์บุรี)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
29. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สิงห์บุรี)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
30. นักสังคมสงเคราะห์ (สุรินทร์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
31. พนักงานบริการ (หนองคาย) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
32. นักสังคมสงเคราะห์ (หนองคาย) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
33. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (กรุงเทพฯ ด้านข้าง รพ.รามาฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
34. พนักงานบริการ (กรุงเทพฯ ด้านข้าง รพ.รามาฯ)  1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
35. นักสังคมสงเคราะห์ (สระบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
36. เจ้าพนักงานธุรการ (นราธิวาส) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
37. นักสังคมสงเคราะห์ (ชลบุรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
38. นักสังคมสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ สาทร) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
39. พี่เลี้ยง (กรุงเทพฯ สาทร) 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
40. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นครศรีธรรมราช)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
41. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (เชียงใหม่) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
42. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปทุมธานี)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
43. พี่เลี้ยง (ปทุมธานี) 2 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
44. พี่เลี้ยง (ชลบุรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
45. พี่เลี้ยง (ลำปาง) 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
46. นักพัฒนาสังคม (ศรีสะเกษ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
47. พี่เลี้ยง (เชียงใหม่) 3 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
48. พี่เลี้ยง (นนทบุรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
49. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (ประจวบคีรีขันธ์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
50. พี่เลี้ยง (สระบุรี) 2 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท
51. พี่เลี้ยง (สมุทรปราการ) 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท

สมัครได้ตามสถานที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร