กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

 13 ก.ย 2561    2,607 ครั้ง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2642-5062 หรือ 0-2642-5048

ประกาศรับสมัคร