กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ

 5 ก.ย 2562    4,555 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office
3. มีความสามารถทำ info graphic, Photoshop
4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. ไม่จำกัดเพศ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร