กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 2 อัตรา

 29 พ.ค 2562    3,558 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (ป.ตรีทางสังคมศาสตร์)
2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (ป.ตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือทางสังคมศาสตร์)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0 2354 6100 ต่อ 400

ประกาศรับสมัคร