กรมกำลังพลทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 13 ส.ค 2562    1,673 ครั้ง

กรมกำลังพลทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ปวช. เงินเดือน 11280 บาท+ค่าครองชีพ 2000 บาท
ปวส. เงินเดือน 13800 บาท
วุฒิ ปวช.-ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ

2. พนักงานสถิติ 1 อัตรา
ปวช. เงินเดือน 11280 บาท+ค่าครองชีพ 2000 บาท
ปวส. เงินเดือน 13800 บาท
วุฒิ ปวช.-ปวส. คอมพิวเตอร์

3.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
ม.6 เงินเดือน 10430 บาท+ค่าครองชีพ 2000 บาท
ปวช. เงินเดือน 11280 บาท+ค่าครองชีพ 2000 บาท
ปวส. เงินเดือน 13800 บาท
วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.-ปวส. ด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ

4. พนักงานบริการ 1 อัตรา
ม.3 ม.6 เงินเดือน 10430 บาท+ค่าครองชีพ 2000 บาท
วุฒิ ม.3 หรือ วุฒิม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองกลาง กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-2572-1112

ประกาศรับสมัคร