กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

 13 ส.ค 2562    1,189 ครั้ง

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (อายุ 18-30 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (07.30 - 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดินในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร