กรมการแพทย์ (นนทบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 3 ก.ค 2562    1,569 ครั้ง

กรมการแพทย์ (นนทบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2590-6176

ประกาศรับสมัคร