กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 44 อัตรา

 1 พ.ย 2561    15,398 ครั้ง

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 17 อัตรา
4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 9 อัตรา
5. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา
6. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
7 นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ 2 อัตรา
8. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 2 อัตรา
9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร