กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา

 16 พ.ค 2561    30,893 ครั้ง

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 8 อัตรา
2. เภสัชกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา
4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 14 อัตรา
5. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 2 อัตรา
6. นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ 2 อัตรา
7. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 1 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร