กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา

 11 มิ.ย 2562    18,491 ครั้ง

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา
5. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 8 อัตรา
6. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
7. นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร