กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา

 1 ส.ค 2562    34,716 ครั้ง

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
4. นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ 1 อัตรา
5.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร