กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครนักพฤกษศาสตร์

 11 มี.ค 2562    1,184 ครั้ง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครนักพฤกษศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รับสมัคร(ด่วน) ตำแหน่งนักพฤกษศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)
คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย (มีความรู้ด้านสมุนไพรไทย ตำรับ/ตำรายา อนุกรมวิธาน
และเป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี)
เงินเดือน (18,000.-)

รับสมัครยื่นเอกสารด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มีนาคม 2562 (08.30-16.30 น.)
สัมภาษณ์วันที่ 15 มีนาคม 2562 (13.30 น.)
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-รูปถ่าย 2 รูป (1-2นิ้ว)
-วุฒิการศึกษา
สนใจติดต่อ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ อาคาร 3 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร.0 2149 5607- 8