กรมการเงินทหารบก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 70 อัตรา

 13 มี.ค 2562    14,831 ครั้ง

กรมการเงินทหารบก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
1. นายทหารชั้นประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารชั้นประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา
วุฒิปวช. สายพาณิชยกรรมทุกสาขา ที่ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (รับเฉพาะวุฒิปวช.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2297-7624

ประกาศรับสมัคร