กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา

 29 พ.ย 2561    4,026 ครั้ง

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11- 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน บรรจุในอัตราสิบเอก
1. เสมียนพิมพ์ดีด (นครนายก) 2 อัตรา
2. ผู้บังคับหมู่ (นครนายก) 1 อัตรา
3. รองผู้บังคับหมู่ (กาญจนบุรี) 2 อัตรา
4. รองผู้บังคับหมู่ (ปากช่อง นครราชสีมา) 1 อัตรา
5. พลขับรถ  (แม่ริม เชียงใหม่) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11- 14 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-3425-4517 ต่อ 50521

ประกาศรับสมัคร