กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 200อัตรา

 9 พ.ค 2562    58,160 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 200อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา
1 กระบี่ 1 อัตรา
2 กาญจนบุรี 3 อัตรา
3 กาฬสินธุ์ 3 อัตรา
4 กําแพงเพชร 2 อัตรา
5 ขอนแก่น 5 อัตรา
6 จันทบุรี 2 อัตรา
7 ฉะเชิงเทรา 3 อัตรา
8 ชลบุรี 1 อัตรา
9 ชัยนาท 1 อัตรา
10 ชัยภูมิ 3 อัตรา
11 ชุมพร 2 อัตรา
12 เชียงราย 4 อัตรา
13 เชียงใหม่ 5 อัตรา
14 ตรัง 2 อัตรา
15 ตราด 1 อัตรา
16 ตาก 2 อัตรา
17 นครนายก 1 อัตรา
18 นครปฐม 2 อัตรา
19 นครพนม 3 อัตรา
20 นครราชสีมา  6 อัตรา
21 นครศรีธรรมราช 4 อัตรา
22 นครสวรรค์ 3 อัตรา
23 นนทบุรี 1 อัตรา
24 นราธิวาส 8 อัตรา
25 น่าน 3 อัตรา
26 บึงกาฬ 1 อัตรา
27 บุรีรัมย์ 5 อัตรา
28 ปทุมธานี 1 อัตรา
29 ประจวบคีรีขันธ์ 2 อัตรา
30 ปราจีนบุรี 2 อัตรา
31 ปัตตานี 9 อัตรา
32 พระนครศรีอยุธยา 5 อัตรา
33 พะเยา 2 อัตรา
34 พังงา  1 อัตรา
35 พัทลุง  2 อัตรา
36 พิจิตร 3 อัตรา
37 พิษณุโลก 2 อัตรา
38 เพชรบุรี  2 อัตรา
39 เพชรบูรณ 3 อัตรา
40 แพร่ 2 อัตรา
41 ภูเก็ต 1 อัตรา
42 มหาสารคาม  3 อัตรา
43 มุกดาหาร  1 อัตรา
44 แม่ฮ่องสอน  2 อัตรา
45 ยโสธร  2 อัตรา
46 ยะลา 5 อัตรา
47 ร้อยเอ็ด 4อัตรา
48 ระนอง  1 อัตรา
49 ระยอง  1 อัตรา
50 ราชบุรี  2 อัตรา
51 ลพบุรี 3 อัตรา
52 ลําปาง  3 อัตรา
53 ลําพูน  1 อัตรา
54 เลย  3 อัตรา
55 ศรีสะเกษ  5 อัตรา
56 สกลนคร  4 อัตรา
57 สงขลา 4 อัตรา
58 สตูล   1 อัตรา
59 สมุทรปราการ  1 อัตรา
60 สมุทรสงคราม   1 อัตรา
61 สมุทรสาคร   1 อัตรา
62 สระแก้ว 2 อัตรา
63 สระบุรี  3 อัตรา
64 สิงห์บุรี  1 อัตรา
65 สุโขทัย  2 อัตรา
66 สุพรรณบุรี   4  อัตรา
67 สุราษฎรธานี   3  อัตรา
68 สุรินทร   4  อัตรา
69 หนองคาย   2  อัตรา
70 หนองบัวลําภู   1 อัตรา
71 อ่างทอง   2  อัตรา
72 อํานาจเจริญ    1  อัตรา
73 อุดรธานี   4 อัตรา
74 อุตรดิตถ์   2  อัตรา
75 อุทัยธานี  1  อัตรา
76 อุบลราชธานี  5  อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร