กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

 5 ธ.ค 2561    3,599 ครั้ง

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2223-6740

ประกาศรับสมัคร