กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา

 4 พ.ย 2561    3,142 ครั้ง

กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลัง และพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561 ในและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก

ประกาศรับสมัคร