กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 4 มี.ค 2562    3,777 ครั้ง

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

1. เสมียนพิมพ์ดีด กองยุทธการและการข่าว จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18-29 ปี)

2. เสมียนพิมพ์ดีด กองส่งกำลังบำรุง จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18-29 ปี)

3. เสมียนพิมพ์ดีด โรงเรียนทหารสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18-29 ปี)

4. เสมียน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18-29 ปี)

5. พลขับรถ กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 22-29 ปี)

6. พลขับรถ กองบริการ จำนวน 1 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 22-29 ปี)

7. พลขับรถ กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 1 อัตรา  (รับเฉพาะทหารกองหนุน วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 22-29 ปี)

8. พลขับรถ กองพันทหารสื่อสารที่ 102 จำนวน 1 อัตรา  (รับเฉพาะทหารกองหนุน วุฒิม.6- ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุ 22-29 ปี)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ  ณ กรมการทหารสื่อสาร  ถนนพระราม 5  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร