กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    6,203 ครั้ง

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุ อัตราสิบเอก)
1. เสมียน (อฉก.) จำนวน 1 อัตรา
2. เสมียน (อจย.) จำนวน 1 อัตรา
3. สูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร