กรมการค้าภายใน (นนทบุรี) รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงาน ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

 1 พ.ย 2561    3,440 ครั้ง

กรมการค้าภายใน (นนทบุรี) รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงาน ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12000 บาท ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการค้าสิรค้าเกษตร กรมการค้าภายใน ชั้น 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2507-6178

ประกาศรับสมัคร