กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

 14 มี.ค 2562    2,347 ครั้ง

กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2562 โทร.0-2507-6178

ประกาศรับสมัคร