กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

 9 ส.ค 2561    4,989 ครั้ง

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
1. นักวิชาการพาณิชย์ 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร