กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

 8 ก.พ 2562    4,507 ครั้ง

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร