กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

 10 ก.ค 2561    6,267 ครั้ง

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา (แม่ฮ่องสอน 2, พิษณุโลก 1 และ ฉะเชิงเทรา 1)
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร