กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 13 พ.ค 2562    4,838 ครั้ง

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน
3. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปริญญาตรี ทุกสาขา
5. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปริญญาตรี ทุกสาขา
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท ปวช.สาขาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร