กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 6 พ.ค 2562    3,777 ครั้ง

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักาณะงานที่ปฏิบัติ

2. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ชั้น 2 กรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร