กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 31 ต.ค 2561    2,651 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานรับสายโทรศัพท์ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องรับร้องเรียน กองการตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2271-8888 ต่อ 3000

ประกาศรับสมัคร