กยศ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 อัตรา

 14 ก.ย 2561    10,407 ครั้ง

กยศ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ จัดทำข้อมูลผู้กู้ยืม ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับองค์กรนายจ้าง และแจ้งการหักเงินเดือนให้กับผู้กู้ยืม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทราบ
อัตราเงินเดือน 18,570 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2561
สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,E-mail
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2016-4888 ต่อ 506

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร