กยศ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 2 ก.พ 2562    3,574 ครั้ง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562
สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,E-mail
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2016-4888 ต่อ 506, 518

ประกาศรับสมัคร