สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 4,485 ครั้ง


สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร
3. มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร
3. มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะเฉพาะทางในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator/Photoshop/Premiere/ After Effects หรือโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกราฟิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์)

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) อาคาร 1 ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 0901 ถึง 19 ต่อ 11016 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร