ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,046 ครั้ง


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13-17 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วิชาเอกดนตรีสากล /วิชาเอกดนตรีศึกษา/วิชาเอกแพทย์แผนไทย/วิชาเอกแพทย์แผนไทยประยุกต์/การศึกษาพิเศษ
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกที่ระบุข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ 13-17 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร