ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,725 ครั้ง


ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ (ปฏิบัติงานที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย) 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานด่านกักสัตว์ท่าอากาศยาน นานาชาติสมุย เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือยื่นใบสมัครผ่านทาง อีเมลล์ qssm_urt@dld.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร