โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 929 ครั้ง


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14-21 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3) สามารถดูแลนักเรียนประจำหอพักได้และสามารถปฏิบัติงานได้ 24 ชั่วโมง เมื่อโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงาน บุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร