มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 10,552 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาเขตสตูล จำนวน 1 อัตรา  
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสตูล หรือบิดามารดา หรือคู่สมรส มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสตูล

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. นักวิชาการเกษตร (ด้านพืช) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืชจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://cc.skru.ac.th/regisjob เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร