โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,794 ครั้ง


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ (สามารถถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และออกแบบจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้
6. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนำเสนอ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทัศนคติในการบริการที่ดี
8. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัครในวันที่ 12 - 18 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร