สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 1,754 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่ 19 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร