สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 2,466 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร 1544) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (กลุ่มงานบริการ)
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
ปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. และปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,500.- บาท หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร