โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 1,273 ครั้ง


โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.30 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5550 8601

ประกาศรับสมัคร