สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 3,567 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,550 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่ วันที่ 13 -20 มกราคม 2566 ในวันเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.30 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.30 น.) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.korathealth.com หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4446 5658 - 21 ต่อ 441 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ผู้สมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร