สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 2,222 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)

ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
(1) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ การผังเมือง การออกแบบเมือง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GIS, SketchUp, AutoCAD, Adobe Photoshop/Illustrator, MS Office หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ให้ผู้มีความสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 - 20 มกราคม 2566 โดยวิธีการดังนี้
ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ
 ยื่นผ่านระบบ Online โดยส่งเอกสารทางอีเมล์: dptcriplan@gmail.com

ประกาศรับสมัคร