ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 3,865 ครั้ง


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 (ไม่ผ่าน ก.พ.)
 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดสงขลา (ภายในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา อาคารศัลยกรรมประสาท (ICU) ชั้น 3 (ภายในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ในวันทำการ (เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร